امکان احراز هویت شما وجود ندارد، لطفا موارد ذیل را بررسی و مجددا جهت ورود به سامانه تلاش کنید:

  • به کوچک و بزرگ بودن حروف وارد شده دقت کنید.
  • مطمئن شوید که نام کاربری و کلمه عبور خود را به زبان انگلیسی وارد میکنید.
  • مطمئن شوید که نام کاربری و کلمه عبور مربوط به سامانه ITSM را وارد میکنید، نه سامانه دیگری.
  • ممکن است حساب کاربری شما مسدود شده باشد، برای اطلاعات بیشتر به مدیریت سامانه ITSM مراجعه کنید.
  • ممکن است دسترسی به سامانه از آی-پی فعلی شما مجاز نباشد.
هشدار: در صورتی که تلاش ناموفق شما از تعداد خاصی بیشتر شود، مستندات این امر جهت پیگیری های بعدی ثبت و دیواره ی آتش سامانه به صورت خودکار شما را مسدود خواهد کرد.

ورود شما موفقیت آمیز بوده است، لطفا تا زمان انتقال منتظر بمانید.

شما با موفقیت خارج شدید، به امید دیدار مجدد.

ادکو