امکانات ITSM

تیکت

هر موردی که در سازمان شکل میگیرد نیازمند ساخت تیکت هست.

مدیریت حساب مشتریان

مشتریان خود را در ITSM تجمیع کنید و میتوانید با API مختلف از اطلاعات آنها در هر جا استفاده کنید.

مدیریت وظایف

وظایفتان را هیج وقت فراموش نکنید، حتی تیکت مرتبط با آن را مشخص کنید تا فعالیت های شما دچار فراموشی نشوند.

مدیریت رویدادها

قرار ملاقات یا موردی دارید که باید به آن رسیدگی کنید؟ در رویدادهای خودتان آنرا بسازید.

مدیریت مالی

مسائل مالی مشتریان خود را به صورت متمرکز کنترل نمایید.

گزارش فعالیت

فعالیت های کارمندان خود را کنترل کنید و میزان پیشرفت آنها را بررسی کنید.

خبرها